0 vare(r) - 0,-Til kasse Se varer

Vår miljøprofil

Vår miljøprofil

Miljøprofil Lek og natur

 

Lek og natur ønsker  å være en god miljøbedrift. For å få til dette, arbeider vi med  følgende relevante punkter:

 

Vi arbeider systematisk med å redusere vårt strømbruk.

Vi reduserer bruken av papir til et minimum.

Vi bruker elektronisk kommunikasjon i så stor grad som mulig.

Vi arbeider systematisk med å minimere emballasje og unødvendig transport.

Vi tilstreber å selge kun produkter av hoy kvalitet og lang holdbarhet.

Vi tilstreber å selge kortreiste produkter og material, derfor leter vi alltid etter «Made in Norway».

Vi tilstreber å bruke/selge miljømerkede produkter.(Svanemerket, den Blå Engel osv.)

Vi arbeider med å redusere avfall til et minimum.

Alt avfall  kildesorteres.

Vi strever etter å oppfylle kravene i miljølover og forskrifter.

 

Vi arbeider systematisk med vårt mål:   «Bli en Miljøfyrtårnsertifisert Bedrift».