0 vare(r) - 0,-Til kasse Se varer

NS EN 1176 er forskrift om ...

NS EN 1176 er forskrift om ...

02.03.2014
NS EN 1176 er forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.
Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere skades er redusert til et minimum. Ved markedsføring og salg av utstyr til lekeplasser er det krav til blant annet: merking, produktveiledning, monteringsanvisning, anbefalinger om bruk og språk.
Det stilles strenge krav til utstyr til lekeplasser fordi utstyret må tåle stor belastning, hyppig bruk og fordi bruken ofte skjer uten tilsyn fra voksne. Lignende apparater beregnet til privat bruk er leketøy som skal CE-merkes.
 
Kravene gjelder både for lekeplassutstyr som er ferdig montert og for lekeplassutstyr som leveres i deler eller byggesett. Kravene skal være oppfylt i utstyrets forventede levetid og med forutsetning om at nødvendig og tilstrekkelig vedlikehold blir utført.
 
Kravene gjelder:
 • fysiske og mekaniske egenskaper
 • termiske egenskaper
 • brann- og eksplosjonsegenskaper
 • kjemiske egenskaper
 • elektriske egenskaper
 • andre egenskaper som kan påvirke risikoen for helseskade.
 

Kjemikalier

Lekeplassutstyr skal ikke avgi helseskadelige kjemikalier. Les mer om kjemikalier i lekeplassutstyr 
 

Åpninger

Lekeplassutstyr skal ikke ha åpninger og avstander som barn kan bli sittende fast i. Utstyret skal ikke ha fast dimensjonerte åpninger mellom 9 cm og 23 cm.
 

Fallhøyde

Det er krav til underlag og sikkerhetssone. Dersom fallhøyden er over 60 cm, skal fallunderlaget være støtdempende. Ved lavere fallhøyde må krav til fallunderlag vurderes konkret.  Betong, stein eller asfalt skal aldri brukes som fallunderlag.
 

Standarder om lekeplassutstyr

Det er vedtatt standarder som gir veiledning til oppfyllelse av lekeplassforskriftens krav. For lekeplassutstyr som ikke er i overensstemmelse med standardene, må tilstrekkelig sikkerhet dokumenters særskilt. 

Standardene nedenfor erstatter standarder angitt i Vedlegg 2 til forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Standardene kan kjøpes hos Standardiseringen i Norge (se under publikasjoner).
 

Oversikt over standardene

 • NS-EN 1176-1 Lekeplassutstyr – Del 1: Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
 • NS-EN 1176-2 Lekeplassutstyr – Del 2: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker
 • NS-EN 1176-3 Lekeplassutstyr – Del 3: Spesielle tilleggskrav og prøvingsmetoder for rutsjebaner
 • NS-EN 1176-4 Lekeplassutstyr – Del 4: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for svevebaner
 • NS-EN 1176-5 Lekeplassutstyr – Del 5: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller
 • NS-EN 1176-6 Lekeplassutstyr – Del 6: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for vippeutstyr
 • NS-EN 1176-7 Lekeplassutstyr – Del 7: Veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og drift
 • NS-EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder.
 • EN 1176 Del 1-7 Lekeplassutstyr og EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag, Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder, har status som anerkjent norm fordi innholdet i standardene nå er det samme i hele Europa.

Tilsynsmyndighet

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

- See more at: http://www.regelhjelp.no/Emner-A---A-/Lekeplassutstyr-/#sthash.LVhicayD.dpuf


Kilde:http://www.regelhjelp.no/
← Tilbake